01.Aug.2019

Plán aktivít na mesiac OKTÓBER 2019

Plán aktivít Zákamenné, Zubrohlava, Oravská Lesná

CSS Zákamenné - pracovisko Zákamenné
Priebežne počas  mesiaca:

 • 8.10.2019 Výlet Martin – múzeum a prehliadka mesta
 • Jesenné práce na záhrade zariadenia – čistenie trávnikov, hrabanie lístia, sadenie cesnaku.
 • Príprava na Žilinského Oskara 2019
 • Muzikoterapia – spievanie náboženských piesni
 • Spoločná oslava menín a narodenín PSS
 • Turistika spojená so zberom šípok
 • Rozvoj pracovných zručností v tvorivej dielni – práca s papierom (lepenie, vystrihovanie)

CSS Zákamenné -  pracovisko Oravská Lesná
Priebežne počas  mesiaca:

 • Účasť PSS na kultúrnom programe detí z MŠ a ZŠ pri príležitosti Mesiaca úcty ku starším
 • Prednáška lekárky- Význam očkovania seniorov v rámci prevencie chorôb
 • Popoludnie pre seniorov–účasť PSS na spoločenskom posedení v  kultúrnom dome
 • Reminiscenčná terapia
 • Kulinoterapia-príprava zemiakových placiek
 • „Medzinárodný deň hudby“- posedenie pri hudbe a speve
 • Tvorivé dielne-výroba a výstava jesenných dekorácií
 • Oslava narodenín a menín PSS

CSS  Zákamenné - pracovisko Zubrohlava
Priebežne počas  mesiaca:

 • Mesiac úcty k starším – kultúrny program detí zo ZŠ s MŠ Zubrohlava
 • Návšteva pizzérie
 • Púšťanie šarkanov
 • Jesenné upratovanie v záhrade – hrabanie lístia
 • Návšteva cintorínov – úprava hrobov
 • Návštevy rodinných príslušníkov