Projekty

25.10.2018

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

Názov projektu: MORAVANÉ A ORAVANÉ SPOLUPRACUJÍ Partneri projektu: 1. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

viac
20.05.2018

Visegrad Fund: Realizácia projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov."

Názov projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. " Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradský fond, 15 000,00 EUR Obdobie realizácie projektu: 20/05/2018 - 31/12/2018 Líder projektu: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

viac
20.06.2017

Mikroprojekt v rámci Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020

Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020, pod názvom: ,,Netradičnou cestou po stopách našich predkov“, reg. č. projektu INT/EB/ZA/1/I/A/0010, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

viac
16.05.2017

Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020

Realizácia mikroprojektu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020, pod názvom: ,,Netradičnou cestou po stopách našich predkov“, reg. č. projektu INT/EB/ZA/1/I/A/0010, ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

viac
23.12.2013

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Na základe vzájomných vzťahov, ktoré máme s Domom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów v Bulowiciach a vďaka príležitosti zapojiť sa s projektom do Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa nám otvorila cesta k získaniu potrebných finančných prostriedkov a taktiež šanca prehĺbiť našu začínajúcu spoluprácu.

viac