06.Jun.2015

Celooravská súťaž pre dospelých v poskytovaní prvej pomoci