13.Jan.2023

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 1/2023

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Zákamenné 559
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3824/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.3.2017
2. 7525/2009/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.3.2017
3. 4958/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.12.2020
4. 6253/2021/OSV-006 pobytová (celoročná) soc. služba 14.10.2021
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 5335/2020/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.10.2020
2. 4574/2013/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 23.8.2022
3. 7697/2022/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 15.12.2022
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Hlavná 118, Zubrohlava
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4369/2011/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.6.2015
2. 5750/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.7.2016
3. 5989/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 11.11.2020
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
 Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296 
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, ženy
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, muži
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 7380/2021/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 6.9.2022
2. TSK/2022/08458-11 pobytová (celoročná) soc. služba 18.11.2022
3. 7731/2022/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 19.12.2022
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 6093/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 5.12.2019
Aktualizácia:  13.1.2023