10.Jan.2022

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 01/2022

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Zákamenné 559
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3824/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.3.2017
2. 7525/2009/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.3.2017
3. 3170/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 30.6.2017
4. 4958/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.12.2020
5. 3374/2017/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 24.8.2021
6. 6253/2021/OSV-006 pobytová (celoročná) soc. služba 14.10.2021
7. 3986/2015/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 22.10.2021
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4783/2020/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 24.6.2020
2. 5335/2020/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.10.2020
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Hlavná 118, Zubrohlava
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4369/2011/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.6.2015
2. 5750/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.7.2016
3. 5989/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 11.11.2020
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, ženy
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, muži
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3315/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 13.7.2020
2. 4397/2019/OSV - 006 pobytová (celoročná) soc. služba 16.7.2020
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 6093/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 5.12.2019
Aktualizácia:  10.01.2022