09.Feb.2021

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 2/2021

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Zákamenné 559
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3824/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.3.2017
2. 7525/2009/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.3.2017
3. 3170/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 30.6.2017
4. 2930/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.11.2017
5. 09439/2019/OSPPČ-2-Ra pobytová (celoročná) soc. služba 30.8.2019
6. 45/2011/OSV -003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.10.2020
7. 5843/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 23.10.2020
8. 4958/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.12.2020
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 5166/2015/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.1.2020
2. 4783/2020/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 24.6.2020
3. 5335/2020/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.10.2020
4. 4887/2017/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 21.1.2021
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Hlavná 118, Zubrohlava
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4369/2011/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.6.2015
2. 5750/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.7.2016
3. 5989/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 11.11.2020
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, ženy
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4000/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba   7.7.2020
2. 3315/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 13.7.2020
3. 4397/2019/OSV - 006 pobytová (celoročná) soc. služba 16.7.2020
4. 5830/2020/OSV - 006 pobytová (celoročná) soc. služba  30.10.2020
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 6093/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 5.12.2019
Aktualizácia: 09.02.2021