10.Sep.2020

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 9/2020

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Zákamenné 559
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3824/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.3.2017
2. 7525/2009/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.3.2017
3. 3170/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 30.6.2017
4. 2930/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.11.2017
5. 2908/2018/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 21.5.2018
6. 3721/2016/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.8.2019
7. 09439/2019/OSPPČ-2-Ra pobytová (celoročná) soc. služba 30.8.2019
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3554/2015/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 10.4.2017
2. 5209/2019/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.1.2020
3. 5166/2015/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.1.2020
4. 4783/2020/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 24.6.2020
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Hlavná 118, Zubrohlava
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4369/2011/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.6.2015
2. 5750/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.7.2016
 
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
       
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 6026/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 5.12.2019
       
       
 
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, ženy
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. SOcÚ/18/38/RE-2 pobytová (celoročná) soc. služba 8.8.2018
 
       
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4969/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 25.7.2019
2. 4000/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.7.2020
3. 5109/2020/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 9.7.2020
4. 3315/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 13.7.2020
5. 4397/2019/OSV - 006 pobytová (celoročná) soc. služba 16.7.2020
 
 
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 2194/2018/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.3.2018
2. 3903/2018/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 22.2.2019
3. 5637/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.10.2019
4. 6093/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 5.12.2019
5. 6585/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 27.1.2020
6. 5313/2019/OSV - 006 pobytová (celoročná) soc. služba 13.5.2020
7. 4161/2019/OSV - 006 pobytová (celoročná) soc. služba 20.7.2020
Aktualizácia:  10.9.2020