11.Jun.2021

List predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej našim prijímateľom sociálnych služieb