25.Oct.2018

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

Názov projektu: MORAVANÉ A ORAVANÉ SPOLUPRACUJÍ Partneri projektu: 1. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

Názov projektu: „Moravané a Oravané spolupracují“

Partneri projektu:

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

a

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

Realizácia projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 Fond malých pod názvom „Moravané a Oravané spolupracují“

Stručný popis projektu:

Náplňou celého projektu bolo 5 aktivít. Účastníci projektu, mali možnosť rozšíriť si svoje poznatky o partnerskom regióne – poznávaním kultúrnych, prírodných zaujímavostí v pohraničí. Súčasťou projektu boli i vzdelávacie akcie pre pracovníkov v sociálnych službách, ktorí poskytujú seniorom potrebnú starostlivosť a podporu. Projektových aktivít sa zúčastnilo cca 250 osôb. S aktivitami projektu bola oboznámená aj verejnosť.

Hlavné ciele projektu:

A. Vzájomné poznávanie jednotlivých miest euroregiónu na českom a slovenskom pohraničí.

B. Poznávania kultúrnych hodnôt a prírodného bohatstva v pohraničí.

C. Obohatenie voľnočasových aktivít pre seniorov a ich aktivizácia.

D. Naviazanie vzájomnej spolupráce medzi partnermi.

E. Získavanie nových pracovných kontaktov, umožňujúcich výmenu poznatkov „dobrej praxe“,

F. Odovzdávanie profesionálnych skúseností a nachádzanie inovatívnych prvkov, ktoré môžu byť využité v priamej praxi.

V rámci mikroprojektu sme s našim cezhraničným partnerom realizovali nasledovné aktivity:

1. Moravané vítají Oravany" – kultúrno - spoločenská akcia pre seniorov

Termín realizácie:  26.09.2018
Miesto realizácie: Ostrava, 80 osôb

    

2. Dvojdňová vzdelávacia akcia pre zamestnancov na tému: „Dobrá prax v sociálnej práci“

Termín realizácie: 15.10. - 16.10.2018
Miesto realizácie: Ostravice, 25 osôb

  

3. Workshop „Kreativní dílna“ pre zamestnancov

Termín realizácie:  30.05. - 31.05.2019
Miesto realizácie: Prostřední Bečva, 25 osôb

Dvojdňová aktivita, stretnutie zamestnancov oboch partnerských zariadení.

1. deň: „Kreatívna dielňa“
Deň sme začali ukážkou a výrobou pomôcok pre Bazálnu stimuláciu seniorov u českého partnera ako aj ukážkou a výrobou pomôcky pre prácu so seniormi u slovenského partnera.

2. deň: Poznávacia časť
Deň bol venovaný poznávacej časti po okolí Pusteven. Zamestnanci oboch partnerských zariadení navštívili novovybudovaný chodník v korunách stromov a spoločne sa zúčastnili aj štvorkilometrovej turistickej prechádzky z Pusteven na Radhošť.

   

4. „Oravané vítají Moravany“ – kultúrno - spoločenská akcia pre seniorov

Termín realizácie: 25.06.2019 
Miesto realizácie: Oravská Lesná, 70 osôb

Seniorov z Ostravy sme privítali v Oravskej Lesnej na jednodňovom výlete. V tejto rázovitej horskej obci spoločne absolvovali prechádzku náučným chodníkom, na ktorej ich sprevádzal správca lesa. Ten si pre návštevníkov pripravil nielen zaujímavú prednášku, ale všetci tiež ochutnali jeho špeciality z darov lesa. Po úspešne zvládnutej prechádzke sa účastníci veľmi tešili z medailí a darčekov, ktorými boli obdarovaní.  Počas dňa seniori navštívili aj kostol sv. Anny, ktorý je dominantou obce Oravská Lesná, ale aj celého regiónu Oravy. Po chutnom obede sa začal bohatý kultúrny program, kde sa všetci zabávali počas vystúpenia folklórneho súboru Flajšovanček. Nádhernými ľudovými piesňami všetkých rozveselili členovia miestneho klubu Jednoty dôchodcov a tiež seniori z CSS Zákamenné. Prezentované boli aj ľudové tance, zvyky a prehliadka krojov z oravského regiónu. Celé toto kultúrno-spoločenské podujatie sa veľmi vydarilo. Prialo nám počasie, nechýbala dobrá nálada a radosť z príjemne prežitého dňa, ktorý bol obohatením pre seniorov na obidvoch stranách hraníc.

   

5. Poznávacia aktivita pre zamestnancov

Termín realizácie:  ​​​​02.08.2019
Miesto realizácie: Orava, 25 osôb

Zamestnanci Domova pro seniory Kamenec, navštívili naše zariadenie v Zákamennom. Navštívili stolársku a kreatívnu dielňu, kde sa oboznámili s prácou. Na záhrade si spoločne s našimi prijímateľmi sociálnych služieb zaspievali a zahrali pin-pong.  

  

Obdobie realizácie projektu: 09/2018 – 08/2019

Financovanie projektu:

  • 85% príspevok z fondu ERDF,
  • výška schválenej dotácie 13 138,90 EUR
  • 15% hradí žiadateľ

 

Viac fotografií z realizácie mikroprojektu nájdete TU.