26.Aug.2020

Poďakovanie

KRANKENHAUS St. Elisabeth a St. Barbara, za poskytnutie nemocničných postelí 

Poďakovanie

Centrum sociálnych služieb Zákamenné ďakuje KRANKENHAUS St. Elisabeth a St. Barbara, za poskytnutie 30 ks nemocničných postelí v celkovej hodnote 0,00 €.

Postele priviezol kamión do Centra sociálnych služieb Horný Turiec v ktorom bolo uskladnených 36 ks nemocničných postelí. Dńa 25.6.2020, poverený zamestnanec CSS Zákamenné prevzal od CSS Horný Turiec 30 ks postelí, ktoré boli prevezené na jednotlivé pracoviská a budú využívané prijímateľmi sociálnych služieb. Ďakujeme.