13.Jan.2020

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 1/2020

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Zákamenné

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Zákamenné 559
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3824/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 7.3.2017
2. 7525/2009/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.3.2017
3. 9102/2010/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 16.6.2017
4. 3170/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 30.6.2017
5. 5371/2017/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 16.10.2017
6. 2930/2014/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.11.2017
7. 2908/2018/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 21.5.2018
8. 3721/2016/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.8.2019
9. 09439/2019/OSPPČ-2-Ra pobytová (celoročná) soc. služba 30.8.2019
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3554/2015/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 10.4.2017
2. 4764/2019/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 21.11.2019
3. 5209/2019/OSV-003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.1.2020
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Hlavná 118, Zubrohlava
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4369/2011/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 2.6.2015
2. 5750/2015/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.7.2016
 
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 5169/2011/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 9.9.2016
       
Pracovisko : CSS  Zákamenné - Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby : domov sociálnych služieb, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 6026/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 5.12.2019
       
       
 
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, ženy
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. SOcÚ/18/38/RE-2 pobytová (celoročná) soc. služba 8.8.2018
 
Druh sociálnej služby : zariadenie pre seniorov, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - zariadenie pre seniorov, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 240/2018 pobytová (celoročná) soc. služba 4.9.2018
       
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, ženy, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, ženy
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 3962/2018/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 21.5.2018
2. 6902/2018/OSSZ-002 pobytová (celoročná) soc. služba 13.8.2018
3. 3283/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 28.2.2019
4. 3315/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 6.6.2019
5. 4000/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 14.6.2019
6. 4969/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 25.7.2019
7. 4397/2019/OSV - 006 pobytová (celoročná) soc. služba 20.8.2019
8. 4832/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 10.9.2019
 
 
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie, muži, celoročná pobytová forma
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie, muži
Poradové
číslo
Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 2194/2018/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 20.3.2018
2. 3903/2018/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 22.2.2019
3. 3248/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 27.2.2019
4. 5278/2019/OSV - 003   pobytová (celoročná) soc. služba 20.8.2019
5. 4831/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 10.9.2019
6. 5637/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 8.10.2019
7. 6202/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 3.12.2019
8. 6093/2019/OSV - 003 pobytová (celoročná) soc. služba 5.12.2019
Aktualizácia:  10.1.2020