17.Oct.2022

Pozvánka na aktivitu č.3: „Dvojdňové vzdelávanie v Ostrave“

Téma: Možnosti využití multismyslové stimulace v praxi