08.Jul.2021

Stratégia pre Žilinský kraj 22+

Stratégia 22+ Kraj pomáha všetkým

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/1454111721618713/

 

Stratégia 22+ Postupne plníme stanovené ciele a priority

 https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/3948859828500188/

 

Stratégia 22+ Oblasť dopravy

https://fb.watch/6DG08uP8ls/

Stratégia 22+ Postupne plníme stanovené ciele a priority

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/1124712501350430/