13.May.2021

Stratégia pre Žilinský kraj 22+

Stratégia 22+: Kraj pomáha všetkým

https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/1454111721618713/

 

Stratégia 22+: Postupne plníme stanovené ciele a priority

 https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/videos/3948859828500188/