20.May.2018

Visegrad Fund: Realizácia projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov."

Názov projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. " Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradský fond, 15 000,00 EUR Obdobie realizácie projektu: 20/05/2018 - 31/12/2018 Líder projektu: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

Názov projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. "

Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradský fond, 15 000,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 20/05/2018 - 31/12/2018

Líder projektu:  Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

Aktivity plánované v rámci tohto projektu určené pre seniorov budú zahŕňať inštitúcie z regiónov: Poľska, Českej republiky a Slovenska. Názov projektu je "Seniori bez hraníc". Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. " V rámci projektu budú zorganizované tri jednodňové stretnutia arteterapeutického charakteru určené pre seniorov - obyvateľov domov dôchodcov pre pokojnú starobu. Prostredníctvom týchto stretnutí osoby sprevádzajúca seniori - terapeuti či opatrovatelia, budú mať príležitosť na výmenu skúseností a prenos nových pracovných metód známych v rodnej krajine v ich domovoch dôchodcov. Atreterapeutické a integračné workshopy budú organizované na miestach vhodných pre seniorov z hľadiska architektúry, ako aj vo vhodnej vzdialenosti od domácich inštitúcií z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Vďaka týmto terapeutickým dielňam budú mať seniori a ich opatrovatelia možnosť aktívne tráviť čas v atraktívnych kultúrnych a prírodných miestach a integrovať sa.

Okrem toho plánujeme v rámci projektu zorganizovať sériu jednodňových školení určených pre opatrovateľov, sestier, terapeutov, riadiacich pracovníkov centier zaoberajúcich sa starostlivosťou o starších ľudí. Tieto tréningy sa budú zameriavať na problematiku vzdelávania o demencii a komunikácii so staršími, ktorí bojujú s ochoreniami demencie. Tieto tréningy budú vykonávané expertom na metódu Pozitívneho prístupu v oblasti starostlivosti o starších (tj Pozitívny prístup k starostlivosti, v krátkosti: PAC). PAC je inovatívny komplexný vzdelávací program zameraný na demenciu a starostlivosť o demenciu vyvinutý autorkou u Teepa Snow, ktorá je v súčasnosti najcennejším odborníkom na demenciu na severoamerickom kontinente. Bude riadená jediným poľským trénerom tejto metódy - Marlene Meyerovou. Vďaka týmto školeniam získajú účastníci poznatky o stupňoch demencie a poskytovaní podpory seniorom, aby si udržali svoju spôsobilosť čo najdlhšie.

 

Projektoví partneri:

  1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné (SK)
  2. Centrum sociálnych služieb Horelica (SK)
  3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL)
  4. Dom Pomocy Społecznej Betania (PL)
  5. Centrum Sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace (CZ) 
  6. Fundacja 9sił (PL)
  7. Dom spokojné staroby Sv. Josefa v Ropicích (CZ)
  8. Dom seniorův pod patronátem sv. Elžbiety, Konvent Sester Alžbětinek v Jablunkove  (CZ). 

 

Otváracie stretnutie projektu: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov "

Dňa 30. mája 2018 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA na Zámku v Cieszyne uskutočnilo prvé organizačné stretnutie s názvom "Seniori bez hraníc". Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. "

Stretnutie organizoval líder projektu Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA s.r.o., ktoré bolo založené v roku 2013 na podporu medzinárodnej spolupráce prihraničných regiónov. Organizácia združuje 3 kraje z 3 štátov, a to  Moravskosliezsky kraj (CZ), Sliezske vojvodstvo (PL) a Žilinský samosprávny kraj (SVK). EZÚS TRITIA. Na stretnutí sa zúčastnilo sedem partnerských organizácií projektu z Poľska, Českej republiky a Slovenska, ktorí sa starali o ľudí, ktorí sú vo funkčných závislostí. Zástupcovia boli medzi nimi:  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné (SK),Centrum sociálnych služieb Horelica (SK),Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL), Dom Pomocy Społecznej Betania (PL), Centrum Sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace (CZ), Fundacja 9sił (PL), Dom Spokojné staroby Sv. Josefa v Ropicích (CZ), Dom seniorův pod patronátem sv. Elžbiety, Konvent Sester Alžbětinek v Jablunkove  (CZ). 

Hlavným cieľom projektu je vonkajšia podpora organizácií, ktoré sa starajú o starších ľudí z územia: Poľska, Českej republiky a Slovenska, prostredníctvom organizovania výjazdových integračných workshopov, na ktorých sa zúčastnia starší občania a ich opatrovatelia a organizácia ďalšieho vzdelávania v oblasti metód práce so seniormi. Projekt má nepriamo pôsobiť proti sociálnemu vylúčeniu starších ľudí. Cieľom projektu je aj výmena skúseností medzi praktickými pracovníkmi (terapeutmi, opatrovateľmi riadiacimi pracovníkmi domovov sociálnej starostlivosti).

Činnosti plánované v rámci tohto projektu sú určené pre seniorov a predpokladajú organizáciu troch jednodňových stretnutí zameraných na umeleckú, hudobnú terapiu, ktorú bude viesť hudobné zoskupenie z Poľska s bohatými skúsenosťami s prácou so seniormi a postihnutými osobami. Vďaka týmto terapeutickým dielňam budú mať seniori zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ich opatrovatelia možnosť aktívne spoločne  tráviť čas v atraktívnych kultúrnych a prírodných miestach a integrovať sa. Tieto stretnutia budú mať medzinárodný charakter. Pôvodne sa dohodlo, že prvé workshopy sa budú konať 31. júla nasledujúceho 3. a 14.  Septembra 2018 v vo vzdelávacom stredisku prispôsobenom pre staršie osoby v poľských Kyczycach (Sliezske vojvodstvo). 

Okrem toho budú v rámci projektu organizované celodenné školenia pre zdravotníckych opatrovateľov starších osôb,  pre sestry, terapeutov, riadiacich pracovníkov inštitúcií zaoberajúcich sa starostlivosťou o starších, najmä pre partnerov tohto projektu. Tieto tréningy sa budú zameriavať na problematiku vzdelávania o demencii a komunikácii so staršími, ktorí bojujú s ochoreniami demencie. Tréningy budú vykonávané expertmi na metódu Possitive approach to care (t.j. Pozitívny prístup k starostlivosti, v skratke: PAC). PAC je inovatívny komplexný vzdelávací program zameraný na demenciu a starostlivosť o demenciu vyvinutý autorkou Teepa Snow, ktorá je v súčasnosti najcennejším odborníkom na demenciu na severoamerickom kontinente. Tréning bude viesť trénerka špecializujúca sa na túto metódu pochádzajúca z Poľska - Marlena Meyer. Vďaka týmto školeniam získajú účastníci poznatky o stupňoch demencie a poskytujú podporu seniorom, aby si udržali svoju spôsobilosť čo najdlhšie. Školenia sú naplánované na október tohto roku.

Projekt získal financovanie z International Visegrad Fund vo výške 15 000,- EUR . Čas realizácie projektu: 20.05.2018 – 31.12.2018.

Barbara Wrona, koordinátorka projektu

   

Prvý workshop v rámci projektu "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov": Terapeuticko- hudobný workshop, 31.7.2018.

Na workshope sa zúčastnili seniori - obyvatelia zariadení sociálnych služieb z Poľska a Slovenska (presnejšie:  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné,  Centrum sociálnych služieb Horelica a  Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie PL). Workshop mal charakter integračného, hudobného a terapeutického stretnutia, inšpirovaný hudbou a ľudovou kultúrou poľsko - slovenských hraníc. Viedla ho hudobná skupina "Nearchaická kompozícia", ktorá pochádza zo Zywca. Workshop sa uskutočnil v rekreačnom centre H20 v Kiczycach. Špeciálne pre túto príležitosť boli pripravené spevníky prispôsobené pre seniorov a tiež ľuďom bojujúcim s demenciou. Boli vytvorené  v dvoch samostatných verziách pre rôzne dysfunkcie. Tento spevník obsahuje vybrané melódie - ktoré sa podávajú z generácie na generáciu, ktoré obsiahli obraz tradície a kultúry poľsko - česko - slovenského pohraničia. V spevníkoch sa použilo vhodné usporiadenie, typografia, piktogramy, ktoré uľahčia  čítanie ľuďom so slabším zrakom a bojujúcim s inými poruchami, ktoré sťažujú pozornosť. Lídrom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným.

  

Druhý workshop v rámci projektu "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov": "Inovácie vo vzdelávaní a starostlivosti v Alzheimerovej chorobe a iných formách demencie", 24.10.2018.

Workshop sa konal na Zámku v poľskom Tešíne. EZÚs TRITIA ich zorganizoval pre zamestnancov siedmich inštitúcií, t.j. zariadení sociálnych služieb a domovov dôchodcov z územia Poľska, Českej republiky a Slovenska, partnerských inštitúcií projektu „Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov."  Tento workshop sa uskutočnil v súlade s programom PAC - Possitive approach to care (v slovenčine: Pozitívny prístup k starostlivosti). Jeden z predpokladov tohto prístupu je plne vyjadrený myšlienkou: "Bez vedomostí o demencii neexistuje partnerstvo v starostlivosti, a až kým nie je liek ... je starostlivosť." Autorkou tohto nezvyčajného programu je Teepa Snow zo Spojených štátov amerických. Prístup pozitívnej starostlivosti je inovatívny komplexný vzdelávací program v oblasti demencie a starostlivosti v demencii. Bol vytvorený s úmyslom vzdelávať všetkých, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o ľudí, ktorí s ňou zápasia. Školenie vykonala pani Marlena Meyer - jediný tréner tejto metódy v Poľsku.