22.Sep.2020

Vzájomná partnerská spolupráca s Domovom pro seniory Kamenec

    Vzájomná  partnerská  spolupráca      

Centra sociálnych služieb  Zákamenné s Domovom pro seniory  Kamenec, Slezská Ostrava, p.o.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Centrum sociálnych služieb  Zákamenné je dlhoročným partnerom s Domovom pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o., s ktorým realizujeme vzájomné cezhraničné projekty, v roku 2020 bol Domov pro seniory Kamenec opäť vyhodnotený ako najlepší domov pre seniorov v Českej republike.

     Toto vyplýva z vykonaného šetrenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb ČR, ktorý bol realizovaný  v domove v rámci Značky kvality  sociálnych služieb. Domov opätovne dosiahol 5 hviezdičiek, čo znamená,  že ponúkané služby, ako ubytovanie, stravovanie, kultúra a voľný čas, partnerstvo a starostlivosť sú v ČR na najvyššej úrovni.

     Tento dosiahnutý úspech merania kvality z pohľadu prijímateľa služby je založený na udeľovaní bodov a  prideľovaní hviezdičiek.  Domov pro seniory Kamenec získal 1 003 z 1 020 možných bodov. Dosiahnutý bodový výsledok je súčasne historicky najvyšším výsledkom hodnotenia medzi doteraz viac ako sto certifikovanými zariadeniami sociálnych služieb v ČR. Ojedinelosťou výsledku je, že historicky najvyšší počet bodov získalo zariadenie už pred štyrmi rokmi, kedy s certifikátom a piatimi hviezdičkami dosiahlo zariadenie spolu 950,25 bodov. Zariadenie tým jednoznačne potvrdilo svoju dlhodobo poskytovanú kvalitu sociálnych služieb svojim prijímateľom. 

       Značka kvality v sociálnych službách je od roku 2011 systémom externej certifikácie zariadení sociálnych služieb. V systéme sú hodnotené všetky dôležité aspekty poskytovania sociálnej služby z pohľadu prijímateľa. Cieľom je poskytnúť prijímateľom, záujemcom o službu a tiež ich rodinným príslušníkom jednoznačnú informáciu o tom, akú kvalitu môžu  v danom zariadení očakávať. Od roku 2013 je  Značka kvality v sociálnych službách súčasťou vládneho Programu Česká kvalita, ktorý garantuje objektivitu a nezávislosť serióznych  značiek kvality na českom trhu.

       Systém hodnotenia pracuje so škálou viac ako 300 hodnotiacich kritérií v piatich základných oblastiach, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, kultúra a voľný čas, partnerstvá a starostlivosť. Hodnotenie vychádza v prvom rade z preferencií prijímateľov. Pre výsledné hodnotenie sú ďalej určujúce názory poskytovateľa, zamestnancov či rodinných príslušníkov prijímateľov. Potrebné dáta pre hodnotenie kvality sociálnych služieb sú zisťované a overované samotnými certifikátormi na mieste hodnotenia. V systéme hodnotenia je možné získať maximálne 1 000 bodov, navyše je možné dostať ešte 20 bonusových bodov.

        O to viac sa vyníma výsledok Domova pro seniory Kamenec, keď v oblastiach  hodnotenia dosiahli 5 hviezdičiek. Plný počet bodov dosiahol domov v oblasti stravovania a starostlivosti, pri ostatných troch hodnotených oblastiach chýbalo k celkovému výsledku za všetky oblasti iba 17 bodov. Rovnako 17 bodov chýbalo domovu za celkové hodnotenie  zariadenia. Bodový výsledok vo výške 1 003 bodov sa tak stal  najvyšším bodovým výsledkom zaznamenaným u doteraz certifikovaných zariadení.   

      Ako uviedol riaditeľ Domova pro seniory Kamenec v Slezskej Ostrave Juraj Chomič: „Pro naše zařízení má certifikace velký přínos, protože tento systém oceňuje nastavený systém práce a zejména vlídný a hřejivý přístup k uživatelům, který u nás je základem vysoké kvality poskytované sociální i zdravotní služby. Výsledky certifikace vedle toho napomáhají v orientaci seniorům a jejich blízkým v otázce úrovně poskytovaných sociálních služeb, zajišťují i motivaci managementu zařízení k zvyšování kvality poskytovaných služeb.“

      „Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava si dosaženého výsledku velice váží, je oceněním práce všech zaměstnanců, kteří v zařízení pracují a také závazkem do budoucna. Zlepšovat je stále co, jde o nekončící proces stálého obhajování získaných pozic v oblasti kvality a to přesto, že jsme např. v základní oblasti, která se týká poskytované péče získali maximální počet 5-ti hvězd,“ doplnila Jarmila Holášková, vedúca sociálneho úseku.  

    Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava je jedným z ôsmich zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Štatutárne mesto Ostrava.

        Je nám cťou spolupracovať s  partnerom, ktorý poskytuje sociálne služby  na najvyššej úrovni v Českej republike a svojim bodovým výsledkom sa tak dostal na prvú priečku zo všetkých certifikovaných zariadení. Kvalita poskytovaných sociálnych služieb patrí medzi naše priority  a vzájomná spolupráca prináša do našej práce množstvo inovatívnych prvkov.