Aktuality

22.09.2022

Pozvánka na aktivitu č.2: „Dvojdňové vzdelávanie v Terchovej“

Téma: Prístup ku klientovi s agresívnym správaním

viac
09.09.2022

Týždeň dobrovoľníctva 2022

viac
09.09.2022

„Orava a Morava – spoločne ku kvalite v sociálnych službách“

viac
09.09.2022

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 05/2022

viac
12.08.2022

Odľahčovacia služba

viac
21.04.2022

Dopytovo – orientovaný projekt Podpora procesov transformácie v CSS Zákamenné

viac
26.01.2022

PRE HROZBU OMIKRONU HĽADÁME VÝPOMOC PRE SENIOROV

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR žiada o pomoc.

viac
15.12.2021

Získali sme grant z Nadácie KIA

V hodnote 500 €

viac
08.07.2021

Stratégia pre Žilinský kraj 22+

viac
22.09.2020

Vzájomná partnerská spolupráca s Domovom pro seniory Kamenec

viac
26.08.2020

Poďakovanie

KRANKENHAUS St. Elisabeth a St. Barbara, za poskytnutie nemocničných postelí 

viac
07.05.2020

KORONAVÍRUS? To zvládneme

viac
07.05.2020

KRÍZOVÝ PLÁN COVID-19

viac