Aktuality

19.01.2020

Plán aktivít na mesiac Február 2020

Zákamenné, Oravská Lesná, Zubrohlava

viac
13.01.2020

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 1/2020

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Zákamenné

viac
05.08.2019

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

viac
17.07.2019

Realizácia projektu: "Vyšehradská kooperácia v oblasti práce so seniormi." Visegrad Fund

viac