Informácie o voľných miestach

CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby  Ulica Vyšný koniec 559/55, Zákamenné 
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
42 42 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
36 36 0
Počet miest  78 78 0
CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
32 32 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
14 14 0
Zariadenie pre seniorov 
(celoročná pobytová sociálna služba)
12 12 0
Počet miest  58 58 0

CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby Zubrohlava, Hlavná 118
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
7 7 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
8 8 0
Počet miest  15 15 0

Aktualizované: 01.10.2019