Informácie o voľných miestach

CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby  Ulica Vyšný koniec 559/55, Zákamenné 
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
40 40 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
38 38 0
Počet miest  78 78 0
CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby Oravská Lesná 296
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
22 21 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
26 30 0
Zariadenie pre seniorov 
(celoročná pobytová sociálna služba)
10 7 0
Počet miest  58 58 0
CSS Zákamenné - miesto poskytovania sociálnej služby Zubrohlava, Hlavná 118
Druh sociálnej služby Kapacita  Obsadené
miesta
Počet voľných
miest 
Domov sociálnych služieb 
(celoročná pobytová sociálna služba)
7 6 0
Špecializované zariadenie 
(celoročná pobytová sociálna služba)
8 9 0
Počet miest  15 15 0

Aktualizované: 09.09.2022