Kontakt

 

Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
Ulica Vyšný Koniec č.559/55       
029 56 Zákamenné

 

Tel.:          043 55 92 515                                            e-mail:     dsszakam@vuczilina.sk 

IČO:        00632848
DIČ:        2020573379
IBAN:     SK66 8180 0000 0070 0050 0242
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica
                         

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás