Strategické ciele zariadenia na obdobie 2018-2019

Cieľ

Obsah

Obdobie

Cieľ 1

Rozvíjať a naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

priebežne

Cieľ 2

Zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov v špecializovanom zariadení pre klientov s ochorením schizofrénia na pracovisku Zákamenné.

2018 - 2019

Cieľ 3

Zvyšovať odbornú kvalifikáciu zamestnancov v špecializovanom zariadení pre klientov s rôznym druhom demencií na pracovisku Oravská Lesná.

2018 - 2019

Cieľ 4

Nadviazať novú spoluprácu so zariadeniami sociálnych služieb v Českej republike.

2018 - 2019

Cieľ 5

Zriadiť denné centrum.

2019

Cieľ 6

Rekonštrukcia budovy na pracovisku Oravská Lesná – zateplenie a oprava fasády budovy, oprava vikierov, balkónov a zvodov.

priebežne

Cieľ 7

Vyriešiť energetickú náročnosť pavilónu A na pracovisku Zákamenné – zateplenie a oprava fasády budovy, oprava strechy. Zároveň vybudovanie bezbarierového vchodu do pavilónu A na pracovisku Zákamenné. 

priebežne

Cieľ 8

Rozvíjať spoluprácu s komunitou v okolí prevádzok a rozvíjať dobrovoľnícku činnosť v zariadení.

2018-2019