prac. Zákamenné

Riaditeľka zariadenia:        
JUDr. PhDr. Adriana Adamicová
Tel.:    043/ 55 92 515
Mobil: 0905 582 422
e -mail: dssz_ved@vuczilina.sk

 

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku:
tel.:      043 / 55 92 515
mobil:   0907 732 262
e-mail: dsszakam@vuczilina.sk             

Samostatný referent mzdovej agendy:
tel.: 043 55 92 515
e-mail: mzdy-dsszakam@vuczilina.sk

 

Zdravotno-sociálny úsek

Vedúca zdravotno-sociálneho úseku:
tel.: 043 / 55 24 049
Mobil: 0905 554 287

 

Adresa:
Centrum sociálnych služieb Zákamenné 
Ulica Vyšný koniec 559/55
029 56 Zákamenné