Žiadosti na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  

Vyplnená žiadosť sa doručí na adresu ŽSK:   Úrad ŽSK Odbor sociálnych vecí Komenského 48 011 09 Žilina

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby  (pdf)

Vyplnená žiadosť sa doručí na adresu zariadenia: 
CSS Zákamenné
Ulica Vyšný koniec 559/55 
029 56 Zákamenné