30.Apr.2020

Krátky videopozdrav od predsedníčky Ing. Eriky Jurinovej pre našich prijímateľov sociálnych služieb

 

 https://www.youtube.com/watch?v=mTaTaC81Ipo&feature=youtu.be