Rozpočet na rok 2020 a počet zamestnancov

 

Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

Rozpočet na rok 2020

Počet zamestnancov CSS Zákamenné: 90