26.Jan.2022

PRE HROZBU OMIKRONU HĽADÁME VÝPOMOC PRE SENIOROV

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR žiada o pomoc.

Situácia v zariadeniach sociálnych služieb je stabilizovaná a ich počet, ktoré zasiahol Covid-19, výrazne klesá.

Pred prichádzajúcou vlnou omikronu však už dnes chceme byť o krok vpred.

Aby sme jej dokázali úspešne čeliť, hľadáme záujemcov o personálnu výpomoc, ktorí sa chcú zapojiť do pomoci pre naše najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.

Hľadáme Vás, pre ktorých je POMOC samozrejmosťou aj poslaním.

Na ministerstve práce pripravili presné postupy a usmernenia, ako testovať či ako chrániť jednotlivcov a ich okolie pred nákazou variantu Omicron. Pripravení sú aj po technickej stránke.

Zamestnanci už niekoľko mesiacov dokazujú svoju ľudskosť a mimoriadnu pracovnú obetavosť.

Potrebujeme však aj Vás, ktorí neváhajú priložiť pomocnú ruku a aj na úkor vlastného komfortu zabezpečovať pohodlie a pokojné prostredie pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

Každá POMOC je vítaná a bude odmenená.

Prihlásiť sa môžete už teraz cez formulár: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

Ďalšie informácie aj na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/.../formular-dohodarov-do...

Našim cieľom je naďalej zachovať čo najbezpečnejšie prostredie najzraniteľnejších skupín a rovnako chrániť aj zamestnancov v sociálnych službách, ktorí im denno-denne pomáhajú.

ĎAKUJEME!