17.Sep.2020

Realizácia projektu: "Vyšehradská kooperácia v oblasti práce so seniormi." Visegrad Fund

Názov projektu:
Vyšehradská kooperácia v oblasti práce so seniormi. 

Číslo projektu: 21910016

Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradsky Fond, 28.260,00 EUR

Uskutočnenie: 03/06/2019–31/08/2020

Vedúci projektu: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným (EZÚS TRITIA)

Partnery projektu sú:
1. Centrum sociálnych služieb Zákamenné
2. Centrum sociálnych služieb Horelica:
3. Bytový dom Pogodna Jesień:
4. Bytový dom Betania:
5. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace:
6. Nadácie 9sił:
7. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde:
8. Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově:
9. Nadácie Cambio
10. Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Opis projektu:

Projekt je založený na externej podpore inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o seniorov - Domovy pre dôchodcov a sociálne domy z pohraničných oblastí Poľska, Českej republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánovaná organizácia medzinárodnej konferencie o práci so seniormi; Arteterapické workshopy pre seniorov a ich opa- trovateľov; školenia o spôsoboch práce so seniormi, ktorí zápasia s demenciou a inými chorobami; príprava špecializovaných hudobno-terapeutických nástrojov určených pre seniorov, ktoré budú využívané počas workshopov a následne odovzdané domovom dôchodcov a sociálnych služieb. Nástroje budú prispôsobené príjemcom z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Projekt predpokladá podporu starších a ich opatrovateľov, medzinárodnú integráciu a posilňovanie medzigeneračného dialógu. Hlavným cieľom projektu je zabrániť vylúčeniu starších ľudí vytvorením inštitucionálnej spolupráce a poskytovaním podpory organizáciám vykonávajúcim funkcie starostlivosti, čím sa podporí princíp spolupráce a pomoci seniorom.

Cieľ projektu: 

Hlavným cieľom projektu bolo zabrániť vylúčeniu starších ľudí vytvorením inštitucionálnej spolupráce a poskytovaním podpory organizáciam vykonávajúcim funkcie starostlivosti, čím sa podporí princíp spolupráce a pomoci seniorom. Projekt predpokladal podporu starších a ich opatrovateľov, medzinárodnú integráciu a posilňovanie medzigeneračného dialógu. Bol založený na vonkajšej podpore organizácií, ktoré sa starajú o starších ľudí z územia: Poľska, Českej republiky a Slovenska, prostredníctvom organizovania výjazdových integračných workshopov a organizácie ďalšieho vzdelávania v oblasti metód práce so seniormi.

Prvé organizačné stretnutie 

Dňa 17. júla 2019 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA na Zámku v Cieszyne uskutočnilo prvé organizačné stretnutie  týkajúce sa projektu vyšehradskej spolupráce pre prácu so seniormi s názvom "Vyšegradská kooperácia v oblasti práce so seniormi.“

  

 

V priebehu roku 2020 sme sa v rámci uvedeného projektu zúčastnili nasledovných online školení:

  1. Online školenie: „Geriatrická starostlivosť“

Dátum konania: 21.07.2020
Čas konania: 09.00 – 15.30 
Vedúca školenie: Iwona Przybyłomagisterka ošetrovateľstva, absolventka Fakulty zdravotných vied odboru Ošetrovateľstvo na Zdravotníckej univerzite v Gdańsku. Špecialistka na anestéziologické ošetrovateľstvo a intenzívnu starostlivosť. Diplomovaná ergoterapeutka, coach i trénerka. Jej práca je riadená nadšením pre starších ľudí, úctou voči ich rozmanitosti a všetkému, čo prežili. Je zástankyňou priameho kontaktu s druhým človekom. Má viac ako 18 - ročné skúsenosti z práce s pacientmi.

  1. Online školenie: „Inovácie v oblasti vzdelávania a opatery v alzheimerovej chorobe a iných formách demencie 

Dátum konania: 29.07.2020
Čas konania: 09.00 – 15.30
Prednášajúca: MARLENA MEYEROVÁ – absolventka gerontopedagogiky Pomoranskej zdravotníckej univerzity v Štetíne, Gdanskej univerzity; kvalifikovaná učiteľka Montessori. Je prvou licencovanou trénerkou v Poľsku v programe Positive Approach to Care TM (PAC) Teepy Snow. 
Školenie bolo zamerané na pozitívny prístup k starostlivosti, ktorý je inovatívnym komplexným programom vzdelávania o demencii a o starostlivosti v demencii. Bol vytvorený s úmyslom vzdelávať všetkých, ktorí sú zapojení do opatery o osoby postihnuté demenciou.

3. On - line konferenciu: „Dobrá prax v práci so seniormi“

Dátum konania: 17. 09. 2020
Čas konania: 10.00 – 14.00
Prednášajúci:

  • Agata Bluj: Posilňovňa pamäti a aplikácie Memo – príklady inovácií v oblasti profylaxie pamäti seniorov.
  • Agnieszka Żelwetro Na javisku Pamäti – medzi neuropsychológiou a kultúrou
  • Anna Miczka Klosa (sociologička, animátorka, manažérka projektov zameraných na seniorov). Vylučuje staroba ďalší osobný rozvoj?

Konferencia bola záverečným podujatím projektu „Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi”

 

Informácie o projekte budú priebežne zverejňované na webovej stránke vedúceho projektu: Eurpe Grouping Territorial Cooperation TRITIA z o.o. (www.egtctritia.eu).
Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom